DİSLEKSİ

Disleksi, zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel özrü olmayan okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır. Özel Öğrenme Güçlüğü, aileler ve eğitimciler tarafından yeterince bilinmediğinden bu özellikteki çocuklar, gerek okul içinde gerekse aile ve çevre içinde pek çok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Dislekside çocuğun akademik becerilerinde belirgin bir disfonksiyon söz konusudur. Bu tanıyı alan çocuklarda bilişsel yetilerin düzgün olmayan dağılımı dikkati çeker. Görülen problemlerden bir kaçı şu şekildedir.

* Okurken sık sık harfler karıştırılır (“da” yerine “ba”, “sal” yerine “şal” vb.)
* Harflerin sırası karıştırılır (“kız” yerine “zık” veya “ızk” vb.)
* Sayfa yanlış ve düzensiz kullanılır, çizgiler arasında yazmada zorluk yaşanır.
* Sağ-sol karıştırılır.
* Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.
* d ile b, p ile b harflerini karıştırılır.
* Okuduğunu anlamada sorun yaşar
* Bazı kelimeler yanlış hecelenir, hece atlanır, heceler tersten okunur,yazılır.
* Sesli okuma sırasında vurgulamalar inişli - çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez.
* Günleri,ayları,harflerin sırasını karıştırır.

Ergoterapi ile birlikte problemli alan ve problemin altta yatan duyusal sorunları bunlar görsel motor algısal problemler yürütücü işlevlerdeki problemler uyaran eksikliğiveya hassasiyeti vs olabilir. Nedeni değerlendirmeler ve testler sonucunda değerlendirilip tespit edilerek problemler ve sorunlar minimum seviyeye indirilir.

Online randevu Almak Çok Kolay!

ONLINE RANDEVU AL

Adres, Telefon, E-Posta bilgilerimiz ve İletişim formumuz İçin Tıklayın

İLETİŞİM SAYFAMIZ