Ergoterapi Nedir ?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan bireylerin hayatın tüm alanlarında olabildiğince bağımsız yaşaması üzerine odaklanan bir disiplindir.

Ergoterapist Kimlerle Çalışır ?

 • Otizim Spektrum Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliğive Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Dispraksi)
 • Sınavlar ve Notlar İle İlgili Problemler
 • Serebral Palsi
 • Umutsuzluk Duyguları
 • Gelişim Geriliği
 • Mental Reterdasyon
 • Üstün Yetenekli Çocuklar
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Down Senromu
 • Az Gören Bireyler
 • Duyu Bütünlüğü Bozuklukları
 • Psikiyatrik Hastalıklara Sahip Olan Bireyler
 • Geriatrik Bireyler
 • El Yaralanması Olan Bireyler

Hangi Alanlarda Çalışırlar ?

 • Duyu Bütünleme
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Psikiyatride Ergoterapi
 • Okullarda Ergoterapi
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Az Gören Rehabilitasyonu
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Sürücü Rehabilitasyonu
 • Ev Rehabilitasyonu
 • Ergonomi
 • Bel Ve Boyun Sağlığı
 • Sanal Gerçeklik
 • Aile Eğitimi

Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi

Çocukların oyun becerileri, okul performansı, günlük yaşam aktiviteleri, kognitif becerileri, kaba ve ince motor becerileri standardize testler ve klinik gözlemler aracılığıyla değerlendirilip, çocuğa özel ergoterapi müdahalesi ve detaylı ev programları belirlenerek çocukların bu aktivitelere katılımını daha sonrasında ise tam bağımsızlık halini sağlamak için müdahale planı oluşturulur.

Duyu Bütünlemede Ergoterapi

Duyusal sistemler beyin ve vücudun bilgi kapılarıdır. Duyularımız çevremizdeki dünyayı öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Beyin, olaylara cevap vermek, dikkat etmek, öğrenmek, öğretmek, planlamak ve organize etmek için vücuttan ve çevreye ait çeşitli duyu bilgisini anlamalıdır. Bu işleme "duyusal entegrasyon" denir.

Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmakta yerinde davranışları sergilemesine engel olmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmakta, günlük yaşam becerileri göstermesinde engel olmakta, akademik öğrenim sağlamasını güçleştirmekte ve öz bakımını yapmakta problemler yaşatmaktadır.

Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz benliğinin oluşumunu, kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilmektedir. Belirtilen problemlerinin minimum seviyeye inmesi konusunda tedavi desteği sağlamaktadır.

Psikiyatride Ergoterapi

Ergoterapistler depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunlar gibi çeşitli tanılara sahip bireylere;

- Stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve gevşeme tekniklerinin öğretilmesi,
- Duyu bütünlüğü müdahaleleri,
- Muhakeme, düşünme, hatırlama, karar verme, problem çözme gibi becerilerin bilişsel rehabilitasyon ile geliştirilmesi,
- Para idaresi ulaşım, alışveriş ya da yemek hazırlama gibi günlük yaşam aktivitelerinin geliştirilmesi,
- Zaman yönetimi ve aktivite planlama eğitimi,
- Grup aktiviteleri ile sosyal, iletişimsel becerilerin geliştirilmesi,
- Birey, ailesi, bakım vereni ya da ilgili diğer kişilerin eğitimi,
- İlgi alanlarının keşfedilmesi ve serbest zaman aktivitelerinin geliştirilmesi için cesaretlendirme
- Yaratıcı aktiviteler ile benlik kavramının geliştirilmesi (yeterlik, kendine güven)
- Toplumsal katılımın geliştirilmesi ve mesleki rehabilitasyonun sağlanmasını içermektedir.

Çocuğunuz Bir Dakika Bile Yerinde Oturmuyor mu?

Bu sorunun cevabını duyar gibiyim. Nedenini size kısaca açıklamak isterim. Bebek henüz anne karnında iken, beyin yapıları içerisinde sinir hücreleri bulunur. Doğumdan itibaren bu nöronlar birbiriyle bağlantılar oluşmaya başlar. Buna sinaptik bağlantı denir.Bu bağlar bilişsel ve emosyonel davranışlanın gelişmesini sağlar. Sinaptik bağlanmalar öncesinde sadece refleksleriyle hareket eden bir bebek, bu bağlar sayesinde konuşmayı, yürümeyi , karar vermeyi ve en önemlisi öğrenmeyi öğrenir.

Burada önemli bir nokta vardır, o da sinaptik bağların nasıl geliştiğidir. Nöronlar arasında bağ kurulabilmesi için çocuğun deneyimlemesi gerekir. Çocuk ne denli çok dener, dokunur, görür, koklar, tadar, düşer, kalkar, atlar, zıplarsa beyinde o denli çok nöron aktive olur ve aktifleşen nöronlar arasında sinaptik bağlar kurulur. Yine anne babayla kurulan iletişim, bakımını yaparken bebekle konuşmak, beraber oyun oynamak, merak ettiği şeylere kontrollü bir şekilde dokunmasına izin vermek, kitap okumak, doğada özgürce koşmasına, tırmanmasına, ağacı, çiçeği, böceği hissetmesine izin vermek gibi günlük uyarımlar da sinaptik sürecin işlemesine neden olur.

Peki aktif olmayan nöronlara ne olur? İşte bu kısım önemlidir. Nitekim çocuk 2 yaşından 3 yaşına geçerken aktif olmamış nöronları budanır, yani işleyemez hale gelir. Buna, nöral budama denir. Budamadan sonra kalan nöronlarla birlikte beyin öğrenmesini 6 yaşa kadat sürdürecek ve 6 yaşına gelmiş bir çocuğun beyin gelişimi büyük oranda tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle çocuğun ilk yıllarında olabildiğince çok deneyim kazanması, mümkün olduğunca fazla sinaptik bağ oluşturması gerekir.

Sürekli hareket halinde olan çocuklarımız da da bu nöronlar arasındaki bağlantılar kurulamamış veya budanmış olabilir. Duyu Bütünleme tedavisiyle bu kurulamayan veya budanmış bağlantılar için zemin hazırlanarak düzenlenmeye çalışılmaktadır.

Eğer Çocuğunuzda Bu Problemler Bulunuyor İse Bir Ergoterapiste Danışmanızı Tavsiye Ediyoruz.

- Aktivite sırasında dikkatini odaklayamama
- El becerileri gerektiren aktivitelerde zayıflık
- Yazarken veya okurken harfleri karıştırma
- Yazı yazma becerilerinde zayıflık ve okunaksız yazı yazma
- Kalem tutmada problem yaşama
- Makas kullanamama
- Göz teması kurmama.
- Oyundan oyuna devamlı geçtiği için bir oyun sürdürememe
- Hedefe atışlarda hedefi tutturamama
- Hareketli cisimleri takip edememe
- Denge bozuklukları
- Sakarlık
- Tırmanmaktan ve zıplamaktan tehlikeli olsa bile korkmama
- El göz koordinasyonu sağlayamama
- Çevresindeki aktivitelerle hiç ilgilenmiyor gibi gözükme
- Parmak ucunda yürüme
- İsmi söylendiğinde cevap vermeme
- Sesten korunmak için kulaklarını elleriyle kapatma
- Yapboz parçalarını birleştirmede zorlanma
- Parlak ışıktan kaçınma ve karanlıktan olmaktan mutluluk duyma
- Gün boyunca sıklıkla kendi etrafında dönme
- Düzensiz/kirli olmaktan kaçınma
- Ilık havalarda uzun kollu giyinme ya da soguk günlerde kısa kollu giysiler giymek isteme
- Ağrı ve yüksek ısıya karşı tepkisiz kalma
- Belli yiyecekleri çok fazla isteme ve yeni tatlar denemekten kaçınma
- Sağ sol ayrımını yapamama
- Günün çoğunu hareket gerektirmeyen oyunlarla geçirme
- Duyguların vücut diliyle veya mimiklerle anlatımını algılayamama
- Elbiselerin tersini düzünü karıştırma
- Arkadaşlarıyla uyumsuz olma, kendi yaşıtlarıyla anlaşamama
- Bir işi sırasına göre yapamama

Online randevu Almak Çok Kolay!

ONLINE RANDEVU AL

Adres, Telefon, E-Posta bilgilerimiz ve İletişim formumuz İçin Tıklayın

İLETİŞİM SAYFAMIZ